Midlertidig lukning af skøjtebanen på Genforeningspladsen

15.01.2018
Skøjtebanen kommer ikke i drift i vintersæsonen 2018/2019

På grund af omfattende tekniske udfordringer på det nyetablerede skøjteanlæg på Genforeningspladsen kommer skøjtebanen ikke i drift i vintersæsonen 2018/2019.

 

Det er nødvendigt at bygge banen om, for at den kan fungere. Dette indebærer ombygning af skøjtebaneanlægget, opgravning af kølerslangerne, som er placeret under kunstgræsbanen, og reetablering af kunstgræsbelægningen m.m.

 

På nuværende tidspunkt planlægges der efter, at skøjtebanen kan ibrugtages i vintersæsonen 2019/2020.